Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym

Wielkość tekstu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypominana gospodarzom o obowiązku zgłaszania miejsc, gdzie utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem tych będących stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenie dotyczy  rolników, mających przyzagrodowe hodowle.

 

Z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wynika, że kto "będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności".
 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 765)

 

 plik do pobrania, zgloszenie_drobiu_chow_przyzagrodowy.docx